Ethical perceptions of usury in segregated Roma settlements in eastern Slovakia Cover Image

Emické vnímanie úžery v segregovaných rómskych osadách na východnom Slovensku
Ethical perceptions of usury in segregated Roma settlements in eastern Slovakia

Author(s): Tomáš Hrustič
Subject(s): Regional Geography, Ethics / Practical Philosophy, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Rural and urban sociology, Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; eastern Slovakia; Roma; settlements; ethical perception; usury;
Summary/Abstract: Materiál pre túto štúdiu som získal počas stacionárneho terénneho výskumu v segregovanej rómskej osade na východnom Slovensku v rokoch 2005 – 2006. Tento výskum síce nebol zameraný primárne na ekonomické a finančné správanie, avšak pri celkovej každodennej etnografii v danej komunite som sa pochopiteľne nevyhol ani iným témam, z ktorých – vzhľadom na chudobu a úsilie vyžiť z minima – bola kľúčová práve téma finančného správania sa. A keďže obyvatelia tejto rómskej osady neustále zápasili s konštantným nedostatkom financií, požičiavanie si, často na vysoký úrok, bolo pre mnohých každomesačnou realitou. Moju analýzu opieram najmä o výskum z tejto konkrétnej osady, no počas nasledujúcich rokov a výskumov som sa s fenoménom úžery parciálne stretával ďalej aj v iných lokalitách, čo mi umožnilo reflektovať mechanizmy úžery aj v širšej rovine.

  • Page Range: 208-223
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak