Segregated Roma People and Health Policy. Cover Image

Segregovaní Rómovia a zdravotné politiky:
Segregated Roma People and Health Policy.

Ethical and practical contradictions

Author(s): Andrej Belák
Subject(s): Politics, Public Law, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Social differentiation, Health and medicine and law, Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; Roma; segregation; health policy;
Summary/Abstract: Od roku 2004 skúmam, ako, prečo a ktorí konkrétni aktéri môžu prispievať k výraznému nepomeru v zdraví medzi segregovanými Rómami a Nerómami na Slovensku. Vo viacerých ohľadoch ide od počiatku o projekt otvorene zameraný a inšpirovaný biomedicínsky. Pod „nepomerom v zdraví“ rozumiem rozdiely v „zdravotnom stave“, t. j. v parametroch, prostredníctvom ktorých zdravie vymedzuje práve „vedecká medicína“. Svoj predpoklad, že tento nepomer u nás existuje, zakladám najmä na plošných zberoch publikovaných podľa biomedicínskych štandardov. Z inej biomedicínskej literatúry preberám teoretický konsenzus o tom, ako je možné, že podobné rozdiely vôbec vznikajú.

  • Page Range: 172-207
  • Page Count: 36
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak