Anti-Gypsyism as a Barrier to Roma Inclusion Cover Image

Anticiganizmus ako bariéra k inklúzii Rómov
Anti-Gypsyism as a Barrier to Roma Inclusion

Author(s): Milan Hrabovský
Subject(s): Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Social differentiation, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; Roma; inclusion; Anti-Gypsyism;
Summary/Abstract: Problematika anticiganizmu rastie na význame. Aj povrchnejší pohľad na rôzne štúdie a materiály vytvárané na pôde Európskej únie poukazuje na – nazvime to isté zdesenie, že v európskych spoločnostiach existuje skupina ľudí, ktorých životné podmienky vykazujú vysokú mieru chudoby, nedostatku a núdze. Život v tzv. „osadách“, v situácii biedy, chudoby, negramotnosti, nedostatku hygieny a katastrofálnych podmienok bývania, znamená, že už nečelíme iba problému na úrovni osobnej skúsenosti, ale na úrovni celej spoločnosti. Snahy o ucelené riešenie tejto situácie však opakovane zlyhávajú.

  • Page Range: 40-58
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak