Annex - Selected Bibliography of PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Cover Image

Príloha – Výberová bibliografia prác PhDr. Ivana Kamenca, CSc.
Annex - Selected Bibliography of PhDr. Ivan Kamenec, CSc.

Author(s): Ivanka Mikuličová
Subject(s): History, Bibliography
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Ivan Kamenec; bibliography;