One chapter in the post-war history of Slovak journalism (The beginning of the journalist career of Ladislav Mňaček in Pravda) Cover Image

Jedna kapitola v povojnovej histórii slovenskej žurnalistiky (Začiatok novinárskej kariéry Ladislava Mňačka v redakcii Pravda)
One chapter in the post-war history of Slovak journalism (The beginning of the journalist career of Ladislav Mňaček in Pravda)

Author(s): Jozef Leikert
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; journalism; postwar;Ladislav Mňaček;
Summary/Abstract: Ladislav Mňačko, známy slovenský novinár a spisovateľ sa preslávil dielami Smrť sa volá Engelchen, Ako chutí moc, Oneskorené reportáže a Kde končia prašné cesty. Svoju literárnu kariéru začal ako novinár. Bol redaktorom Rudého práva v Prahe, Pravdy v Bratislave a dva razy šéfredaktorom legendárneho Kultúrneho života v Bratislave. Do Rudého práva nastúpil po skončení druhej svetovej vojny a zakrátko sa stal vychyteným reportérom, o ktorého sa „bili“ všetci politici, aby chodil na ich akcie a písal o nich. Najväčší záujem mal o Mňačka Klement Gottwald, ktorý zakaždým poslal po neho auto. Možno povedať, že ako aktívny novinár mal aj on svoj podiel na februárových udalostiach roku 1948. Tým získal samozrejme isté privilégiá, ale napriek tomu sa jedného dňa rozhodol zameniť Prahu za Bratislavu a nastúpil do redakcie Pravda. Mnohí si mysleli, že ho strana povýšila a on odchádza na vyšší post. Dôvod bol však iný. Odišiel na protest proti Rudolfovi Slánskému. Ten jedného dňa prišiel do redakcie Rudého práva potlačiť vzburu proti novému, neschopnému šéfredaktorovi, ktorého on sám všemožne podporoval. Mňačko si o kvalitách šéfredaktora myslel svoje a povedal to aj nahlas. Slánský ho pred všetkými nevyberane zahriakol: „Budeš držať hubu alebo chceš skončiť v krimináli?“