Cultural life - magazine of personalities and crystallization of opinions - and the work of Ladislav Mňaček in it Cover Image

Kultúrny život – časopis osobností a kryštalizovania názorov – a pôsobenie Ladislava Mňačka v ňom
Cultural life - magazine of personalities and crystallization of opinions - and the work of Ladislav Mňaček in it

Author(s): Jozef Leikert
Subject(s): Cultural history, Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; culture; journalism; Ladislav Mňaček; postwar period;
Summary/Abstract: Na dome na Štúrovej ulici č. 14 v Bratislave, kde ešte donedávna sídlil Literárny fond, sú umiestnené tri pomerne veľké mramorové tabule. Na jednej z nich je napísané: V tejto budove na Štúrovej ulici bola v rokoch 1946 – 1968 redakcia týždenníka slovenských spisovateľov Kultúrny život. Stala sa dielňou slobodného myslenia a tvorivosti, rodila sa v nej odvaha k zodpovednosti, ktorá otvárala cestu nezávislosti milovaného Slovenska. Kto jak Slovák cíti, nech sa pokloní tomuto miestu!

  • Page Range: 56-77
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak