Introduction Cover Image

Úvod
Introduction

Author(s): Miroslav Michela, László Vörös
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Hungary; Treaty of Trianon; 1920; introduction;
Summary/Abstract: Historické porozumenie alebo vyrovnanie sa „národov“ (slovenského a maďarského) s vlastnou minulosťou sa v poslednej dekáde (opäť) stalo politickou témou. Vysokí politickí reprezentanti oboch krajín sa vyslovili o potrebe „spoločných dejín“, podobná požiadavka z intelektuálnych kruhov zaznieva ešte dlhšie. Výzva smeruje predovšetkým do radov historikov v obidvoch krajinách, čo je pochopiteľné, keďže historici skúmajú pramene, „dôkazový materiál“ uplynulého diania a píšu na základe svojich bádaní dejiny, teda príbehy o tom, ako sa udalosti udiali v minulosti. Sťažnosť ohľadne neexistencie spoločných dejín sa môže zdať na prvý pohľad oprávnená. Veď minulosť bola len „jedna“, prečo sú potom také priepastné rozdiely v jej výkladoch? Prečo sú napríklad udalosti rokov 1918 – 1920 slovenskými historikmi posudzované odlišne ako ich maďarskými kolegami? Prečo sú interpretácie dvoch národných historiografi í v mnohých momentoch nielen nezlučiteľné, ale priam protirečivé?

  • Page Range: 11-18
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak