At the end Cover Image

Na záver
At the end

Author(s): Elena Londáková
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; 60s; journalism; film; media; totalitarism; censorship; cultural life;
Summary/Abstract: Šesťdesiate roky predznamenali novú éru v dovtedy prísne totalitnej, ideológiou zviazanej československej spoločnosti. Po desaťročí, ktoré sa nieslo v znamení zinscenovaných procesov, zatýkania politických oponentov, hľadania a nachádzania nepriateľov vo vlastných radoch, po prvej kríze komunistického režimu prišlo obdobie, ktoré prinášalo zmenu. Pretlak spodných prúdov, nespokojnosť a dezilúzia vyvreli na povrch do rieky, ktorá sa už nedala ani mocenskými prostriedkami, hrozbami, zákazmi, odvolávaním z funkcií a skrytým prenasledovaním zastaviť.

  • Page Range: 182-183
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak