To the 2nd Stage of Rehabilitations in the Slovak Cultural Community in 1968/1969 Cover Image

K druhej etape rehabilitácií v slovenskej kultúrnej obci v roku 1968/1969
To the 2nd Stage of Rehabilitations in the Slovak Cultural Community in 1968/1969

Author(s): Elena Londáková
Subject(s): History, Culture and social structure , Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovak Cultural Community;
Summary/Abstract: Rehabilitácie sa stali súčasťou československého (čs.) politického a neskôr aj právneho systému už v 50. rokoch minulého storočia. Boli prirodzenou a nevyhnutnou odpoveďou a dôsledkom „chýb a omylov“, ale najmä bezprávia a nezákonností, ktoré sa začali najmä po februári 1948 proti politickým oponentom a príslušníkom „buržoázie“ a kulminovali v rokoch 1949 – 1954 v kampani proti tzv. slovenským buržoáznym nacionalistom. No v istej menej masovej forme neverejné politické procesy pokračovali aj v ďalšom období, v rámci upevňovania moci už po prekonaní prvej krízy režimu v roku 1956.

  • Page Range: 481-490
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak