Themes of Slovak print in 1968 Cover Image

Témy slovenskej tlače v roku 1968
Themes of Slovak print in 1968

Author(s): Elena Londáková
Subject(s): Media studies, Communication studies, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; 60s: journalism; democratization; media; themes; 1968;
Summary/Abstract: Prevratné udalosti roku 1968 sledovala, komentovala, ale svojím spôsobom aj, ako nikdy predtým, tiež ovplyvňovala denná tlač a periodiká tak, že sa stali výraznou súčasťou politického diania. Ako novinári intenzívne prežívali a posúvali obrodu v spoloč- nosti na začiatku 60. rokov, tak sa tlač stala celkom prirodzenou súčasťou demokratizač- ného procesu v období jeho vyvrcholenia v roku 1968.

  • Page Range: 95-108
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak