Slovak journalists in the cultural and democratization process of the sixties Cover Image

Slovenskí novinári v kultúrnom a demokratizačnom procese šesťdesiatych rokov
Slovak journalists in the cultural and democratization process of the sixties

Author(s): Elena Londáková
Subject(s): Cultural history, Media studies, Communication studies, Political history, Recent History (1900 till today), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; journalism; 60s; political regime; democratization;
Summary/Abstract: Česko-slovenské šesťdesiate roky patrili pravdepodobne k tomu najlepšiemu z 20. storočia. Prišli po plodných medzivojnových rokoch, v ktorých sa sformovali inštitucionálne, vzdelanostné a mentálne základy moderného slovenského národa a vyrástla tu silná generácia umeleckej a vedeckej inteligencie. Po tom, čo sa komunistický režim v 50. rokoch dostal na dno svojich autoritárskych praktík a hľadaním nepriateľa vo vlastných radoch významne spochybnil vlastný politický program, prišlo desaťročie, v ktorom politické uvoľnenie umožnilo ukázať kvalitu, ku ktorej slovenská spoločnosť dospela za historicky krátke obdobie niekoľkých málo desiatok rokov.

  • Page Range: 45-55
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak