Political Development in Czechoslovakia in 1968 (considering the conditions of Slovakia) Cover Image

Politický vývoj v Československu v roku 1968 (so zreteľom na podmienky Slovenska)
Political Development in Czechoslovakia in 1968 (considering the conditions of Slovakia)

Author(s): Stanislav Sikora
Subject(s): Media studies, Communication studies, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; Czechoslovakia; politics; constitution; postwar period; communism; 1968;
Summary/Abstract: V júli 1960 bola prijatá Ústava ČSSR a vedúci predstavitelia komunistického režimu vyhlásili, že v Československu sa vybudovali základy socializmu. Pravda, išlo o socializmus sovietskeho typu, ktorý bol do našej krajiny „transplantovaný“ v predchádzajú- com období za asistencie predtým nevídaného a neslýchaného násilia, pričom si treba uvedomiť, že sa to dialo v mierových podmienkach. V Československu vznikol totalitný systém, ktorý rozbúral všetky tradičné spoločenské štruktúry. V politickej sfére došlo k nastoleniu diktatúry jednej strany – KSČ, v mene ktorej de facto vládla straníckoštátna byrokracia a represívna päsť režimu – Štátna bezpečnosť. V ekonomickej oblasti došlo k zoštátneniu všetkého, čo sa ešte zoštátniť dalo – vrátane živností; poľnohospodárstvo bolo násilne skolektivizované.

  • Page Range: 10-35
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak