Out of the Party! Purges among the Common Members of the Communist Party in Slovakia in 1970 Cover Image

Zo strany von! Čistky radového členstva KSČ na Slovensku v roku 1970
Out of the Party! Purges among the Common Members of the Communist Party in Slovakia in 1970

Author(s): Stanislav Sikora
Subject(s): History, Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Communist Party in Slovakia;
Summary/Abstract: Plošné čistky v komunistickej strane, alebo ako sa oficiálne nazývali „previerky“, resp. „výmena členských legitimácií Komunistickej strany Československa (KSČ)“, boli vyhlásené na zasadaní Ústredného výboru (ÚV) KSČ 28. – 30. januára 1970 Listom ÚV KSČ všetkým základným organizáciám a členom strany k výmene členských legitimácií KSČ. Tento list mal objasniť zmysel previerok a kritériá, podľa ktorých sa bude hodnotiť činnosť každého člena KSČ. Oficiálnym cieľom výmeny členských legitimácií KSČ bolo predovšetkým obnovenie jednoty strany na základoch marxizmu-leninizmu, zvýšenie jej akcieschopnosti, revolučnej bojovnosti a vedúcej úlohy, pričom rok 1970 sa mal stať rokom všeobecnej konsolidácie strany a následne aj celej spoločnosti. List, prirodzene, obsahoval aj tvrdú obžalobu pojanuárového vedenia KSČ a všetkých jeho reformných predstaviteľov na čele s Alexandrom Dubčekom, že sa dostali na pravicovo-revizionistické pozície, rozložili stranu, zbavili ju vedúcej úlohy v spoločnosti a umožnili tak triedne nepriateľským silám pokúsiť sa o návrat pred február 1948. Preto sa tiež v liste zdôrazňovalo, že „zdravé sily v strane“ nesmú za žiadnych okolností pripustiť, aby sa „pravica“ na základe pretvárky udržala v KSČ a hatila úspešný rozvoj socialistickej výstavby.

  • Page Range: 521-538
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak