KSČ in the light of the results of the parliamentary elections in 1925, 1929, 1935 and 1946 in Central Slovakia Cover Image

KSČ vo svetle výsledkov parlamentných volieb v rokoch 1925, 1929, 1935 a 1946 na strednom Slovensku
KSČ in the light of the results of the parliamentary elections in 1925, 1929, 1935 and 1946 in Central Slovakia

Author(s): Karol Fremal
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Electoral systems, Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: V rokoch 1920 – 1938 sa v Československu a na Slovensku konali všetky voľby do parlamentu podľa volebného zákona z roku 1920 č. 123/1920 Zb. Na jeho základe na Slovensku vzniklo sedem volebných krajov – XV. volebný kraj Trnava, XVI. Nové Zámky, XVII. Turčiansky Svätý Martin, XVIII. Banská Bystrica, XIX. Liptovský Svätý Mikuláš, XX. Košice a XXI. Prešov. Z nich novozámocký (aj s Bratislavou) a košický volebný kraj boli vytvorené tak, aby do nich patrila prevažná časť voličov dvoch najväčších národnostných menšín na Slovensku, maďarskej a nemeckej.

  • Page Range: 68-86
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2007
  • Language: Slovak