Prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc. (September 18, 1943, Litava - August 26, 2019, Banská Bystrica) Cover Image

Prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc. (18. september 1943, Litava – 26. august 2019, Banská Bystrica)
Prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc. (September 18, 1943, Litava - August 26, 2019, Banská Bystrica)

Author(s): Karol Fremal
Subject(s): History, Marxism, Higher Education , History of Education, Obituary
Published by: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
Keywords: Prof. PhDr. Stanislav Matejkin; university teacher; Marxism; Leninism; Slovak historiography;

Summary/Abstract: Prof. PhDr. Stanislav Matejkin, CSc. sa narodil 18. septembra 1943 v Litave, okres Krupina, v rodine poštového úradníka. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Jedenásťročnej strednej škole v Krupine v rokoch 1957 – 1960. Po jednom roku vo funkcii učiteľa základnej školy v rodnej Litave v septembri 1961 nastúpil na vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore dejepis – ruský jazyk (učiteľské štúdium), ktoré ukončil v júni 1966. Po absolvovaní jednoročnej základnej vojenskej služby v Ženijnom technickom učilišti v Bratislave nastúpil do svojho druhého zamestnania ako historik v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Po niekoľkých mesiacoch práce v Múzeu SNP bol už od septembra 1967 zamestnaný na Katedre marxizmu-leninizmu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, neskôr pôsobil na Ústave marxizmu-leninizmu pri Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene a od roku 1980 na Ústave marxizmu-leninizmu Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.

  • Issue Year: 1/2020
  • Issue No: 23
  • Page Range: 190-193
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak