Ľudovít Štúr in educational constructs of Slovak literature and language in the 19th and 20th centuries (selective comparison of secondary-school textbooks) Cover Image

Ľudovít Štúr v edukačných konštruktoch slovenskej literatúry a jazyka v 19. a 20. storočí (výberová komparácia učebníc pre stredné školy)
Ľudovít Štúr in educational constructs of Slovak literature and language in the 19th and 20th centuries (selective comparison of secondary-school textbooks)

Author(s): Adelaida Mezeiová
Subject(s): Language and Literature Studies, Education, Studies of Literature, Recent History (1900 till today), Slovak Literature, 19th Century, Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovak literature; Ľudovít Štúr;
Summary/Abstract: Výchova a vzdelávanie sa vždy považovalo za základ formovania národnej kultúry. Korene vzdelávania v slovenskom jazyku môžeme nájsť už v 17. storočí, kedy na územie dnešného Slovenska prenikajú myšlienky a vplyvy diela zakladateľa modernej pedagogiky Jana Ámosa Komenského. Nevyhnutnosť vzdelávať všetkých a v prvých rokoch v materinskom jazyku vyslovil prešovský filozof a pedagóg Ján Bayer, ktorý vytvoril syntézu názorov Komenského a filozofa Francisa Bacona. Podľa neho „hodnota človeka nespočíva predsa len v intelekte, ale aj vo vôli a iných duševných spôsobilostiach a viacerých iných duševných kvalitách“.656 Ako konrektor a neskôr rektor premenil prešovskú mestskú školu na lýceum a presadzoval tu tzv. instauratio magna, teda veľkú premenu pedagogiky v súlade s Komenského dôrazom na názornosť a praktickosť vyučovania.

  • Page Range: 262-278
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak