Kosta Kostić – the last student of Štúr Cover Image

Kosta Kostić – posledný Štúrov žiak
Kosta Kostić – the last student of Štúr

Author(s): Karol Kantek, Ewa Kowalská
Subject(s): Cultural history, 19th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kosta Kostić; Ludevít Štúr;
Summary/Abstract: Modra, nazývaná aj mestom Ludevíta Štúra, zvykne byť najčastejšie prezentovaná ako miesto Štúrovho posledného odpočinku. V ich vzájomnej korelácii predstavuje však oveľa viac. Je dôležitým východiskovým bodom pre spätné pochopenie jeho celoživotných úsilí, kľúčom k poznaniu a pochopeniu jeho porevolučných aktivít a smerovaní a tiež, obrazne povedané, okienkom či priezorom, umožňujúcim nahliadnuť na jeho plány do budúcnosti, ktoré však z dôvodov predčasnej smrti už nestihol zrealizovať. Vychádzajúc zo stôp, ktoré Štúr v Modre zanechal a ktoré ho tam dodnes pripomínajú, je možné konštatovať, že prekvapivo veľa jeho aktivít malo súvis so Srbskom, presnejšie povedané s vtedajšími dvomi Srbskami – uhorskou Vojvodinou aj osmanským Srbským kniežatstvom, bez toho, aby sa to dalo prehliadnuť a obísť bez položenia si nástojčivých otázok. Toto tvrdenie možno podložiť faktami.

  • Page Range: 86-99
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak