The different perception of the Prague Spring in the Czech and Slovak societies Cover Image

Rozdielne vnímanie Pražskej jari v českej a slovenskej spoločnosti
The different perception of the Prague Spring in the Czech and Slovak societies

Author(s): Stanislav Sikora
Subject(s): Political history, Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Prague Spring;
Summary/Abstract: Pražská jar, ako žurnalisti nazvali pokus o reformu socializmu sovietskeho typu v bývalej ČSSR roku 1968, patrí k významným, ale stále aj veľmi diskutabilným fenoménom najnovších českých i slovenských dejín. Oba národy, Česi i Slováci a ich politickí predstavitelia, ktorí boli nositeľmi reformného úsilia, sa svorne usilovali o obrodu, liberalizáciu či demokratizáciu spoločnosti. Napriek tomu medzi nimi neraz dochádzalo k diskrepanciám, lebo pod spomínanými pojmami si predstavovali niečo iné, akoby pred oboma národnopolitickými spoločenstvami stáli rozdielne ciele, ktoré chceli dosiahnuť. Kde hľadať korene týchto rozdielností a v čom vlastne spočívajú?

  • Page Range: 261-279
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2006
  • Language: Slovak