Expulsion from Utopia. Slovak Communist Intellectuals as Builders and Victims of the Communist Regime Cover Image

Vyhnanie z utópie. Slovenskí komunistickí intelektuáli ako budovatelia a obete komunistického režimu
Expulsion from Utopia. Slovak Communist Intellectuals as Builders and Victims of the Communist Regime

Author(s): Adam Hudek
Subject(s): History, Recent History (1900 till today), History of Communism
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Victims of the Communist Regime; Slovak Communist Intellectuals;
Summary/Abstract: Československí komunisti sa na nedostatok sympatií zo strany intelektuálov nikdy sťažovať nemohli. Značná podpora intelektuálnych elít myšlienkam marxizmu bola viditeľná už v medzivojnovom Československu (aj keď najmä v jeho českej časti). V obnovenej povojnovej Československej republike nabral tento jav masové rozmery. Komunizmus mal pre európskych intelektuálov od začiatku fascinujúcu príťažlivosť. Celkom logicky bolo teda možné očakávať, že myšlienky spravodlivej spoločnosti a sociálnej rovnosti museli rezonovať aj na relatívne chudobnom a zaostalom Slovensku. Utopická predstava lepších zajtrajškov skutočne oslovila niekoľko mladých slovenských intelektuálov, hoci ich počet nebol veľký a narastal len postupne. V 30. rokoch sa však už aj komunisti na Slovensku mohli oprieť o pomerne početnú a aktívnu skupinu lojálnej inteligencie. Ambíciou nasledujúceho textu je ukázať premeny postavenia slovenských komunistických intelektuálov v Komunistickej strane Československa (KSČ), resp. Komunistickej strane Slovenska (KSS), ich úlohy, ako aj myšlienkový vývoj od vzniku medzivojnového Československa zhruba do roku 1950. Na základe týchto poznatkov následne štúdia ponúka hypotézu, prečo vlastne komunistický režim svojich lojálnych slovenských intelektuálov násilne umlčal takmer ihneď po svojom vzniku.

  • Page Range: 455-467
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak