Reviews Cover Image

Recenzie
Reviews

Author(s): Adam Hudek, Gabriela Dudeková Kováčová, Roman Holec, Anton Hruboň
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Švorc, Peter et al. Veľká doba a jej dôsledky : Prešov v 20. rokoch 20. storočia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, 251 s. ISBN 9788055504650. ROKOSKÝ, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba : Vzestup a pád agrární strany. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů; Vyšehrad, 2011, 912 s. ISBN 9788074290671. MACH, Alexander: Z ďalekých ciest. Martin : Matica slovenská, 2008, 368 s. ISBN 9788070908945. MERVART, Jan. NADĚJE A ILUZE : ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ SPISOVATELÉ V REFORMNÍM HNUTÍ ŠEDESÁTÝCH LET . BRNO : Host, 2010, 376 s. ISBN 9788072944026.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 02
  • Page Range: 395-407
  • Page Count: 13
  • Language: Slovak