What do Have Hungarians in Common with Japanese in Relationship to their own History? Cover Image

Čo majú spoločné Maďari s Japoncami vo vzťahu k vlastným dejinám?
What do Have Hungarians in Common with Japanese in Relationship to their own History?

Author(s): Roman Holec
Subject(s): History, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: History; Hungary; Japan;
Summary/Abstract: Vjúli a auguste 2015 som po prvý raz v živote navštívil Japonsko. Prešiel som značnú časť krajiny, rozprával sa s japonskými kolegami, pozeral anglicky vysielané televízne kanály a anglicky písanú japonskú tlač. Chodil som s otvorenými očami a keďže môj pobyt pripadol práve na 70. výročie atómového výbuchu v Hirošime a Nagasaki, patrila téma druhej svetovej vojny ku kľúčovým vo vtedajšom intelektuálnom a politickom diskurze. A práve pri tejto príležitosti som si uvedomil, aké problémy má japonská spoločnosť vo vnímaní a vysvetľovaní vlastných dejín a v sebareflexii vlastných zlyhaní.

  • Page Range: 351-372
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak