Jewish Emigration from Austria to Slovakia After the Anschluss in 1938 Cover Image

Židovská emigrácia z Rakúska na Slovensko po anšluse v roku 1938
Jewish Emigration from Austria to Slovakia After the Anschluss in 1938

Author(s): Zuzana Poláčková
Subject(s): Jewish studies, Recent History (1900 till today), Interwar Period (1920 - 1939), Migration Studies
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Jewish Emigration; Slovakia; Austria;
Summary/Abstract: V Rakúsku pretrvávalo úsilie o pripojenie sa k Nemecku počas celého medzivojnového obdobia v rokoch 1918 – 1938. Bolo reakciou na odčlenenie veľkých častí územia pôvodného Rakúska po prvej svetovej vojne, na pocit porážky a nepripravenosti stotožniť sa s územím novovzniknutého malého štátu. Takisto boli deklarovaným spontánnym a logickým prejavom príslušnosti k nemeckému kultúrnemu dedičstvu. Najdôležitejšou proklamovanou zahraničnopolitickou prioritou nového Rakúska bolo, v zhode s ostatnými nástupníckymi štátmi, zabezpečenie práva na sebaurčenie všetkých Nemcov v rozpadnutej Rakúsko-Uhorskej monarchii. Súčasťou tohto úsilia bol aj anšlus s Nemeckou republikou.

  • Page Range: 219-230
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak