The two Anniversaries of the „Liberty Day”. To the Official Memorialization of the October 28th in Slovakia from 1918 till 1938 Cover Image

Dve výročia „dňa slobody“. K oficiálnemu pripomínaniu 28. októbra 1918 na Slovensku v rokoch 1918 – 1938
The two Anniversaries of the „Liberty Day”. To the Official Memorialization of the October 28th in Slovakia from 1918 till 1938

Author(s): Miroslav Michela
Subject(s): History, Political history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Anniversaries of the Liberty Day; Slovakia;
Summary/Abstract: Oslavy „dňa slobody“, ako sa 28. október 1918 nazýval v období prvej Československej republiky (ČSR), patrili medzi najvýznamnejšie pravidelne sa opakujúce udalosti v pomyselnom štátnom kalendári významných udalostí. V ňom sa tento deň označoval aj ako „prehlásenie nezávislosti“ či „prehlásenie samostatnosti“, či dokonca ako „deň oslobodenia českého národa“. Od začiatku sa mu jasne priraďovali české, resp. československé národné atribúty, pričom pojmy štátny a národný boli v tlači často zamieňané.

  • Page Range: 207-218
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak