Czechoslovak Moral Victory over Mussolini. The first Final Match of Czechoslovakia at the Football World Cup and its Picture in Slovak Press Cover Image

Československé morálne víťazstvo nad Mussolinim. Prvá finálová účasť čs. futbalistov na majstrovstvách sveta na stránkach slovenskej tlače
Czechoslovak Moral Victory over Mussolini. The first Final Match of Czechoslovakia at the Football World Cup and its Picture in Slovak Press

Author(s): Matej Hanula
Subject(s): History, Media studies, Recent History (1900 till today), Sports Studies
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Mussolini; Football World Cup; Slovak Press; first Final Match of Czechoslovakia;
Summary/Abstract: Futbal ako najpopulárnejší šport planéty a jednoznačne najrozšírenejší šport v stredoeurópskom priestore mal spoločne s ľadovým hokejom v bývalom Československu privilegované postavenie. Medzinárodné turnaje s účasťou reprezentačných mužstiev oboch športových odvetví boli najmä v čase masového rozšírenia rozhlasu a televízie celkom iste najsledovanejšími športovými podujatiami. Často si ich nenechala ujsť ani časť verejnosti, ktorá sa inak o športové dianie veľmi nezaujímala. Účinkovanie československých (čs.) kolektívov na spomínaných podujatiach najvyššieho svetového rangu malo neraz významné spoločenské presahy. Zrejme najznámejším prípadom sú v tomto smere dve víťazstvá čs. hokejistov nad súpermi zo Sovietskeho zväzu na majstrovstvách sveta (MS) v roku 1969 v Štokholme, ktoré spoločnosť vnímala ako revanš za okupáciu krajiny spred niekoľkých mesiacov. Po celej republike sa konali spontánne oslavy. Na druhé víťazstvo sa však v Prahe stihla nachystať Štátna bezpečnosť, ktorá rozvášnený dav v uliciach vyprovokovala na útok na kanceláriu sovietskej leteckej spoločnosti Aeroflot. Moskva incident využila na vynútenie si personálnych zmien vo vedení Komunistickej strany Československa, ku ktorým prišlo v nasledujúcom mesiaci.2 Udalosti z roku 1969 potvrdzujú, že šport môžeme najmä pre jeho masovú obľubu a sledovanosť považovať od 20. storočia za významný fenomén ovplyvňujúci spoločenské dianie.

  • Page Range: 151-165
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak