The Teacher in Politics. Educational and Political Activities of Jozef Sivák from 1918 till 1936 Cover Image

Učiteľ v politike. Školská a politická činnosť Jozefa Siváka v rokoch 1918 – 1936
The Teacher in Politics. Educational and Political Activities of Jozef Sivák from 1918 till 1936

Author(s): Ľubica Kázmerová
Subject(s): History, Education, Political history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Jozef Sivák;
Summary/Abstract: „...doznieval svet starý a rodil sa nový,“2 konštatoval vo svojich pamätiach Jozef Sivák, povolaním učiteľ, na konci októbra 1918. Vznik Československej republiky (ČSR) ho zastihol v obci Likavka pri Ružomberku. Sivák patril medzi tých nepočetných učiteľov na Slovensku, ktorí boli pripravení pokračovať vo svojej pedagogickej práci aj po zániku Rakúsko-uhorskej monarchie.

  • Page Range: 37-49
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2016
  • Language: Slovak