Bilateral Relations of the Slovak Republic in 1999 Cover Image

Bilaterálne vzťahy Slovenskej republiky v roku 1999
Bilateral Relations of the Slovak Republic in 1999

Author(s): František Dlhopolček
Subject(s): Politics, Diplomatic history, International relations/trade, Security and defense, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; bilateral relations; EU; NATO; integrations; OECD; economy;
Summary/Abstract: Ako už viacerí predrečníci zdôraznili, prioritou zahraničnej politiky Slovenskej republiky je integrácia do Európskej únie, NATO a OECD. Je to skutočne nespochybniteľné tvrdenie. Pričasto sa však zabúda na to, ako do tohto kontextu zapadajú bilaterálne vzťahy Slovenskej republiky. Veď prinajmenšom bilaterálne vzťahy so susednými krajinami a najvyspelejšími demokraciami sveta bezpochyby medzi priority zahraničnej politiky patria.

  • Page Range: 87-94
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak