Slovakia and European integration Cover Image

Slovensko a Európska integrácia
Slovakia and European integration

Author(s): Kamil Sládek
Subject(s): Politics, Diplomatic history, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; EU; integration;
Summary/Abstract: Najdôležitejší cieľ zahraničnopolitického úsilia vládnej koalície v roku 1999, zaradenie SR do skupiny rokujúcich štátov s EÚ, bol summitom v Helsinkách dosiahnutý. Čaká nás však doma ešte veľa práce, a práve tu narážame na mnoho prekážok. Spomeniem už len dve, keďže ostatné už boli viackrát spomenuté: 1. 40-ročná vláda protizápadnej ideológie je v mysliach ľudí stále veľmi živá (zvlášť to cítiť u časti strednej a veľkej časti staršej generácie v otázke podpory integrácie SR do EÚ, o integrácii do NATO ani nehovoriac). Vo veľkej miere to platí aj o príslušníkoch ASR). Žiadna vláda od roku 1989 sa touto problematikou nezaoberala, chýbal na to nielen čas, ale aj odvaha.S touto problematikou úzko súvisí aj vzťah k našej vlastnej histórii, ktorý, ako píše historik Lubomír Lipták, kolíše od milých a uspokojujúcich ilúzií po odhodlanie vyrovnať sa s mnohými sklamaniami zo seba samých. Zatiaľ sme na druhú časť vzťahu, teda prijať vlastné dejiny ako národ bez ilúzií a s pokorou, nenadobudli odvahu. Pokiaľ to neurobíme, vždy nás prítomnosť zaskočí. 2. Prekážkou je posledné štvorročné obdobie vlády Vladimíra Mečiara. Jedným z dôsledkov jeho vlády bol nárast nedôvery našich občanov ku krajinám a inštitúciám (západnej) Európy a USA. Odpoveď na otázku, ako sa ľudia vysporadúvajú s týmto dedičstvom, dá pravdepodobné referendum o predčasných voľbách.

  • Page Range: 71-74
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak