Some critical Points in the development of Slovakia's Foreign Policy and the Role of NGO Think Tanks in their Clarification Cover Image

Niektoré kritické body vo vývoji zahraničnej politiky Slovenskej republiky a úloha mimovládnych think-tankov pri ich objasňovaní
Some critical Points in the development of Slovakia's Foreign Policy and the Role of NGO Think Tanks in their Clarification

Author(s): Magda Vášáryová
Subject(s): Politics, Civil Society, Diplomatic history, International relations/trade, Security and defense, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; NGO; EU; NATO; integrations; Kosovo; evaluation;
Summary/Abstract: Nie som si istá, či by sme mali rok 1999 pokladať za skutočne prelom, či to nie je skôr rok návratu na pozície, na ktorých sme už raz boli. Nejde mi len o slovičkárenie. Prelom znamená vstup do dverí, ktoré pre nás ešte nikdy neboli otvorené, prelom znamená možnosť pozerať sa bez strachu dozadu, bez strachu, že sa môžeme znovu vydať falošnou cestou, ako sme sa ňou ako krajina vydali v rokoch 95-98. Z tohto pohľadu preto tvrdím, že sa ešte stále len vraciame, naprávame, ešte stále nám hrozí nebezpečenstvo cesty späť do marazmu izolácie.

  • Page Range: 61-66
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak