Statement by MEP Irena Belohorská, Member of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic Cover Image

Vystúpenie poslankyne Ireny Belohorskej, členky Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Statement by MEP Irena Belohorská, Member of the Foreign Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic

Author(s): Irena Belohorská
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, Diplomatic history, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; Irena Belohorská; Europe; EU;
Summary/Abstract: Aj napriek tomu, že vonku sneží, dostala som od organizátorov konferencie pozvánku na žatvu - tak si dovolím označiť aspoň podľa názvu dnešnú Hodnotiacu konferenciu zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 1999. Zahraničná politika našej mladej republiky je proces dlhodobý, určite presahujúci funkčné obdobie meniacich sa vlád, a je vlastne výsledkom a zrkadlom stálosti systému. Systému, ktorý musí byť presne definovaný. Vláda je hovorcom, reprezentantom národa na európskom, resp. svetovom javisku. Vláda musí vedieť formulovať národnoštátne záujmy, teda záujmy svojho národa, a musí ich vedieť aj obhajovať. Je tragédiou, ak štátna reprezentácia nevie tieto záujmy definovať, resp. ak v ich obhajovaní zlyháva a obetuje ich vo vidine osobných záujmov.

  • Page Range: 51-53
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak