Statement by the President of the Slovak National Council Jozef Migaš Cover Image

Vystúpenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Migaša
Statement by the President of the Slovak National Council Jozef Migaš

Author(s): Jozef Migaš
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Diplomatic history, International relations/trade, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; Jozef Migaš; National Concil; law; constitution; EU; integrations;
Summary/Abstract: Naším prioritným strategickým cieľom je členstvo v Európskej únii. Už v decembri 1998 Národná rada SR prijala Deklaráciu o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Boli sme si vedomí toho, že rok 1999 bude prelomovým rokom. Počas celého hodnoteného obdobia sa Národná rada SR sústreďovala na naplnenie kodanských politických kritérií, na odstránenie deficitu demokracie, ktorý nám tu zanechala predchádzajúca koalícia. Iba pripomeniem, že medzi najdôležitejšie legislatívne kroky patrilo: a) prijatie ústavného zákona o priamej voľbe prezidenta republiky, b) prijatie zákona o používaní jazykov národnostných menšín a c) účasť opozície v or- gánoch parlamentu, osobitne v útvaroch kontroly. Pozitívny význam mala aj ďalšia legislatívna činnosť Národnej rady SR, hoci v nej prevažovalo skrátené legislatívne konanie či už zo subjektívnych alebo objektívnych príčin. Osobne si myslím, že naša práca mohla byť efektívnejšia.

  • Page Range: 13-16
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak