Statement by the President of the Slovak Republic Rudolf Schuster Cover Image

Vystúpenie prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera
Statement by the President of the Slovak Republic Rudolf Schuster

Author(s): Rudolf Schuster
Subject(s): Politics, Diplomatic history, International relations/trade, Security and defense, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 1999; foreign policy; evaluation; President; Rudolf Schuster; NATO; EU; integrations;
Summary/Abstract: Rád som prijal pozvanie prehovoriť na podujatí, ktoré si kladie za cieľ založiť tradíciu pravidelného bilancovania celého komplexu slovenskej zahraničnej politiky na všet- kých úrovniach. Považujem to za veľmi podnetný počin tým skôr, že za uplynulý rok 1999 je čo hodnotiť a toto konštatovanie je o to príjemnejšie, že tento rok bol skutoč- ne prelomový a priniesol veľký pokrok v oblasti, ktorá je pre zahraničnú politiku Slovenska kľúčová. Je ňou úsilie integrovať sa do európskych a euroatlantických zo skupení a ich prostredníctvom zaujať miesto v spoločenstve demokratických štátov Európy, ktoré Slovensku právom prináleží.

  • Page Range: 7-11
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2000
  • Language: Slovak