Relations of Slovakia with the Eastern Neighbors in 2011 Cover Image

Vzťahy Slovenska s východnými susedmi v roku 2011
Relations of Slovakia with the Eastern Neighbors in 2011

Author(s): Alexander Duleba
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2011; foreign policy; Europe; Eastern policy; EU; V4; Ukraine; Moldavia; Belarus; Russia;
Summary/Abstract: Tento článok pon Moldavia; Belarus; Kaukazúka analytický prehľad vzťahov Slovenskej republiky s východnými susedmi v roku 2011. Prvá časť článku je venovaná aktivitám SR na poste predsedníckej krajiny vo Vyšehradskej štvorke (V4) v prvej polovici roka 2011 týkajúcich sa Východného partnerstva (VP). Slovenská diplomacia v rámci predsedníctva prispela k rozvoju vzťahov medzi EÚ a krajinami VP nielen z pohľadu regionálnej spolupráce v rámci V4. Druhá časť článku mapuje bilaterálne vzťahy SR s krajinami VP, pričom hlavná pozornosť je upriamená na vzťahy s Ukrajinou, a tretia ponúka stručnú charakteristiku vzťahov Slovenskej republiky s Ruskou federáciou. V častiach zaoberajúcich sa bilaterálnymi vzťahmi SR s východnými susedmi sa sústreďujeme na kľúčové stykové aktivity slovenskej diplomacie a otázky politickej a ekonomickej spolupráce.

  • Page Range: 59-73
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak