Neo-Renaissance Slovak diplomat Juraj Králik Cover Image

Neorenesančný slovenský diplomat Juraj Králik
Neo-Renaissance Slovak diplomat Juraj Králik

Author(s): Miroslav Musil
Subject(s): Politics, Diplomatic history, Recent History (1900 till today), International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; diplomacy; history; Juraj Králik;
Summary/Abstract: Juraj Králik bol skutočný prototyp neorenesančného diplomata, akýsi Leonardo da Vinci slovenskej diplomacie. Do našej histórie sa významne zapísal ako diplomat a vysokoškolský profesor, ale aj ako polyhistor, multilingvista, spevák, spisovateľ, skladateľ, výtvarník a športový pretekár. Narodil sa 26. júla 1926 v Košiciach a vyrastal v Michalovciach, kde dokončil stredoškolské vzdelanie a pôsobil ako člen folklórneho súboru, ktorý bol predchodcom súboru Zemplín. V rámci výstavby Trate mládeže stál v roku 1948 pri zrode vysokoškolského tanečného a speváckeho súboru Lúčnica – ako choreograf, sólista a prvý predseda. K formovaniu Králikových názorov a postojov prispeli časté návštevy jeho rodiny osobnosťami najmä z radov evanjelickej inteligencie, ako Milan Hodža, Martin Rázus, generál Ferdinand Čatloš, Elo Šándor, a ministrov. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Okrem toho vyštudoval operný spev. Dohovoril sa viacerými cudzími jazykmi, na Ministerstve zahraničných vecí ČSR absolvoval skúšky z anglického, francúzskeho, nemeckého, zo španielskeho, z talianskeho, ruského a maďarského jazyka. Popri nich však ovládal aj základy klasických jazykov – latinčiny a gréčtiny.

  • Page Range: 149-156
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak