Relations of Slovakia with the countries of Eastern Europe in 2012 Cover Image

Vzťahy Slovenska s krajinami východnej Európy v roku 2012
Relations of Slovakia with the countries of Eastern Europe in 2012

Author(s): Alexander Duleba
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, Economic policy, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; Europe; Eastern policy; economy; Ukraine; Russia; Belarus; Armenia;Azerbaijan; Moldavia; Georgia;
Summary/Abstract: Text ponúka stručný analytický prehľad vzťahov SR s krajinami východnej Európy v roku 2012. Rozdelený je do dvoch hlavných častí: prvá mapuje vzťahy SR s krajinami programu Východného partnerstva (Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan) a druhá je venovaná vzťahom Slovenskej republiky s Ruskou federáciou (RF). Prehľad bilaterálnych vzťahov s uvedenými krajinami sa zameriava na analýzu kľúčových otázok politickej a hospodárskej agendy v roku 2012. Posledná časť textu ponúka zhrnutie základných zistení.

  • Page Range: 95-114
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak