The future of the Economic and Monetary Union: will four pillars hold the roof above the head? Cover Image

Budúcnosť hospodárskej a menovej únie – udržia štyri piliere strechu nad hlavou?
The future of the Economic and Monetary Union: will four pillars hold the roof above the head?

Author(s): Andrea Elscheková-Matisová, Roman Lajčiak
Subject(s): Politics, National Economy, Economic policy, International relations/trade, Evaluation research, EU-Accession / EU-DEvelopment, Financial Markets
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2012; foreign policy; economy; monetary policy; GDP; IMF; evaluation;
Summary/Abstract: Rok 2012 sa do dejín zapíše ako prelomový v oblasti integrácie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). V kríze sa Európska únia zmieta od roku 2008, ale doteraz na akútny vývoj reagovala skôr prostredníctvom ad hoc opatrení, ktoré boli v prvotnej reakcii síce nevyhnutné, no často nesystémové. V polovici roka 2012 sa situácia zmenila zverejnením správy predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya „Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii“, na základe ktorej Európska rada na júnovom zasadnutí predsedu poverila vypracovaním podrobnejšieho plánu do decembra 2012. Správa predstavila náčrt integrovaného plánu na riešenie fundamentálnych problémov eurozóny rozčlenený do štyroch pilierov: bankovej únie, rozpočtovej únie, hospodárskej únie a posilňovania demokratickej legitimity a zodpovednosti.

  • Page Range: 31-37
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak