Structure of the state administration authorities acting in international and European affairs in 2013 Cover Image

Štruktúra orgánov štátnej správy pôsobiacich v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí v roku 2013
Structure of the state administration authorities acting in international and European affairs in 2013

Author(s): Štefan Bako
Subject(s): Politics, Public Administration, Government/Political systems, International relations/trade
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: Slovakia; 2013; foreign policy; state administration; authorities; International Affairs; European affairs;

  • Page Range: 179-186
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode