Fojnica Ahdname in the mirror of paleography, legal history and politics. Contextualization of Ahdname of Bosnian Franciscans Cover Image
  • Price 4.50 €

Fojnička ahdnama u zrcalu paleografije, pravne povijesti i politike. Kontekstualizacija Ahdname bosanskih franjevaca
Fojnica Ahdname in the mirror of paleography, legal history and politics. Contextualization of Ahdname of Bosnian Franciscans

Author(s): Srećko M. Džaja
Subject(s): Christian Theology and Religion, Law, Constitution, Jurisprudence, Middle Ages, Modern Age, History of Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Balkan Catholicism; Bosnian Franciscans; Bosnian Catholic traders; Dubrovnik merchants; The Jesuits in the Danube; the Ahdnam; capitulation; the Berat; Patronage right of the Ugar Kings;Tridentine reform;
Summary/Abstract: Ahdnama bosanskih franjevaca je temeljni dokument, kojim je islamskoosmanski zakonodavac legitimirao prisutnost i djelovanje bosanskih franjevaca u Osmanskom carstvu nakon osvojenja Bosanskog Kraljevstva 1463. Povijest toga dokumenta jednako je burna kao i povijest bosanskih franjevaca i njihovih samostana. Kao ni brojni franjevački samostani i crkve, ni Ahdnama u svom izvornom obliku nije preživjela paljevine i ratna razaranja. Naime, original Ahdname je negdje izgorio ili nestao na neki drugi način. Uz nekoliko prijepisa i prijevoda sačuvao se i jedan rekonstruirani oblik toga dokumenta, koji je u političkom i pravnom pogledu fungirao kao original. U prvom dijelu ovoga priloga napravljen je osvrt na političke prilike i pravni okvir u kojima je Ahdnama nastala; drugi dio posvećen je stručnim paleografskim i diplomatičkim analizama s naglaskom na paralelama između Fojničke ahdname i sličnih dokumenata; treći dio bavi se političkim stanjem katoličanstva pod osmanskom vlašću u 16. i 17. st. odnosno Ahdnamom u političkoj praksi. Prilog završava s kratkim zapažanjem o Ahdnami kao metafori za kojom se poseže u suvremenoj BiH, i to tako da se – uz ostalo i na temelju toga dokumenta - na jednoj strani idealizira osmansko razdoblje bh. povijesti, a na drugoj to isto razdoblje demonizira.

  • Page Range: 153-180
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2010
  • Language: Croatian