Ethnoculture and oral literature of Croats in the Jajce area Cover Image
  • Price 4.50 €

Etnokultura i usmena književnost Hrvata u jajačkom kraju
Ethnoculture and oral literature of Croats in the Jajce area

Author(s): Marko Dragić
Subject(s): Language and Literature Studies, Customs / Folklore, Studies of Literature, Croatian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Religious folk customs; wedding customs; oral lyricism Poetry; oral religious lyric poetry; traditional culture; identity;
Summary/Abstract: Rad je nastao u koautorstvu prof. dr. Marka Dragića i Katice Lozić Radielović koja je pod mentorstvom prof. Dragića napisala i obranila diplomski rad. Rad je komponiran od deset poglavlja i petnaestak potpoglavlja u kojima se obrađuju: božićni, korizmeni, svadbeni običaji, kao i običaji pri porodu, smrti, gradnji domova; posleničkim običajima te usmeno-književnim oblicima koji su ih pratili. Svi zapisi u radu snimljeni su izvorno na terenu te kao takvi imaju višestruk značaj: etnološki, antropološki, filološki, teološki i dr. Navedeni i interpretirani primjeri zorno svjedoče bogatstvo i raznovrsnost hrvatske narodne kulture i usmene književnosti u jajačkom kraju. Svi ti običaji i primjeri usmene književnosti imaju životnu i estetsku funkciju. U tim se običajima zrcali trinaeststoljetni život Hrvata u Jajcu. Zahvaljujući bogatoj duhovnoj baštini Hrvati su kroz minula stoljeća patnji, progona i stradanja sačuvali svoj vjerski i nacionalni identitet. Stoga je prvorazredan civilizacijski čin snimati narodne običaje i usmenu književnost. To je opći trend u naprednom svijetu.

  • Page Range: 205-240
  • Page Count: 36
  • Publication Year: 2008
  • Language: Croatian