“Dobri Bošnjani” and “boni homines” Cover Image
  • Price 2.00 €

“Dobri Bošnjani” i “boni homines”
“Dobri Bošnjani” and “boni homines”

Author(s): Srećko M. Džaja
Subject(s): History, Middle Ages, Lexis, Semantics
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Bosnia; middle ages; “Dobri Bošnjani”; terminology;
Summary/Abstract: Terminologija srednjovjekovne Bosne do danas je jedan od slabije istraženih aspekata bosanskog srednjovjekovlja. Naime u manjem broju radova se na kritički način i pomoću odgovarajućih povijesnih analogija nastoji objasniti značenje pojedinih pojmova srednjovjekovnog bosanskog feudalnog društva. Umjesto toga raširena je sklonost pojmove razumijevati prima vista [ako nije izričito drukčije naznačeno, kurziv kroz cjelokupni tekst S. M. Dž.] i stavljati ih u poželjan vlastiti kontekst ili im čak davati mitološka i čarobna značenja, kako to čine današnji bošnjački povjesničari i publicisti s pojmom dobrih Bošnjana. Po njihovu interpretiranju pridjevska sintagma “dobri Bošnjani” odnosi se na srednjovjekovne Bošnjane kao etnos u cjelini, jer “poštenje i dobrota Bošnjana bili su poslovični. To je razlog što su ih suvremenici nazivali Dobrim Bošnjanima” . Dakako, motivsko ishodište za tako visoku moralnu ocjenu jest postulat o odličnosti i nepretrgnutom kontinuitet između srednjovjekovnih Bošnjana i osmanskih Bošnjaka.

  • Page Range: 143-167
  • Page Count: 25
  • Publication Year: 2008
  • Language: Croatian