The Theological Content and Meaning of Nauk krstjanski Cover Image
  • Price 2.00 €

Teološki sadržaj i značenje Nauka krstjanskoga
The Theological Content and Meaning of Nauk krstjanski

Author(s): Luka Markešić
Subject(s): Christian Theology and Religion, Bosnian Literature, Croatian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Nauk krstjanski; Matija Divković;
Summary/Abstract: Nauk krstjanski fra Matije Divkovića je kao katekizam Katoličke crkve teološko djelo par exellence po svom vanjskom modelu i unutarnjem sadržaju. Teologija se zato u prikazu toga djela služi prije svega metodom koja poštuje teološke izvore Božje objave, vjere Crkve i crkvenog učiteljstva. U ovom prikazu želim pokazati u tri dije la: 1. Narav i ulogu Nauka krstjanskog; 2. Teološki uvod Nauka krstjanskog; 3. Aktualnost Nauka krstjanskog. Budući da sam prvi dio obradio prije, kojemu nemam ništa novog dodati ili oduzeti, donosim ovdje nekoliko izvadaka u cjelini.1 Druga dva dijela su novine koje pokazuju posebnu vrijednost i aktualnost Nauka krstjanskog u Divkovićevom cjelovitom teološkom djelu.

  • Page Range: 371-390
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian