WOMEN BETWEEN THE PRIVATE AND THE PUBLIC Cover Image

ŽENE IZMEĐU PRIVATNOG I JAVNOG
WOMEN BETWEEN THE PRIVATE AND THE PUBLIC

Author(s): Marija Mijatović
Subject(s): Gender Studies, Sociology, Ancient World, Recent History (1900 till today), 19th Century, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; private; public; feminism;
Summary/Abstract: U tekstu „Feminističke kritike dihotomije javno/privatno“, Kerol Pejtmen (Carole Pateman) tvrdi da je razlikovanje i razdvajanje javne i privatne sfere središnja tema feminističkog pokreta. Možemo se složiti da, ako uopšte postoji jedna osnovna tema i problem za sve ono što čini feminizam, Pejtmen jeste u pravu: subordinacija žena u najtešnjoj je vezi s konstrukcijom podele na privatnu i javnu sferu, starom skoro koliko i antički polis. Preuzimamo ovaj njen stav kao polaznu tačku za raspravu o problemu odnosa javnog i privatnog u feminističkoj teoriji kako bismo pokušali da pokažemo u čemu je važnost i koje su posledice pomenute dihotomije. Iako problem odnosa javno/privatno, kako je koncipiran i artikulisan u mainstream političkoj filozofiji od Platona i Aristotela do savremenog doba, svakako prevazilazi okvire feminizma, ovaj tekst je primarno fokusiran na feminističke interpretacije problema i moguće strategije dekonstruisanja i rekonstruisanja pomenute dihotomije.

  • Page Range: 466-481
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian