ANTHROPOLOGY (,) WOMEN AND FEMINISM Cover Image

ANTROPOLOGIJA (,) ŽENE I FEMINIZAM
ANTHROPOLOGY (,) WOMEN AND FEMINISM

Author(s): Jana Baćević
Subject(s): Anthropology, Gender Studies, Recent History (1900 till today), Social Theory
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: anthropology; women; feminism;
Summary/Abstract: Antropologija se kao zasebna disciplina u zapadnoevropskom i severnoameričkom kontekstu razvila tek krajem XIX i početkom XX veka, tako da je u određenom smislu vršnjakinja s feminizmom. U ovom tekstu pokušaću da – u kratkoj i preglednoj formi – pokažem neke od međusobnih uticaja, dodirnih tačaka, ali i sukoba i razilaženja ove dve oblasti. Širli Ardener (Shirley Ardener) razlikuje antropologiju žena od feminističke antropologije; prva se odnosi na oblast istraživanja, dok druga podrazumeva specifičan pristup, metodologiju, a često i etičko i političko opredeljenje.

  • Page Range: 434-445
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian