EXCUSE ME, MISS OR MS? - FEMINIST LINGUISTIC RESEARCH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

IZVINITE, GOSPOĐA ILI GOSPOĐICA? – FEMINISTIČKA JEZIČKA ISTRAŽIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
EXCUSE ME, MISS OR MS? - FEMINIST LINGUISTIC RESEARCH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Jasmina Čaušević, Sandra Zlotrg
Subject(s): Language and Literature Studies, Gender Studies, Semiotics / Semiology, Lexis, Semantics, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: miss; ms; feminism; linguistic; BiH; research; language policy; practices;
Summary/Abstract: Jezička politika u Bosni i Hercegovini, pod velom priča o nepromjenljivosti norme i jezičke ekonomije, proizvodi, podržava i perpetuira diskriminaciju žena. Ovo jezičko nasilje je protuzakonito jer postoje zakoni koji direktno podrazumijevaju i štite ravnopravnost u jeziku. Sam bosanski/hrvatski/srpski jezik, sa druge strane, posjeduje sisteme za ravnopravnu vidljivost spolova, tj. ima nastavke za ženski rod i zahtijeva slaganje riječi u rečenici. Osim što je potpuno gramatički opravdan, rodno osjetljiv jezik je također i važno društveno i ideološko pitanje koje doprinosi većoj vidljivosti ženskog rada. Upotreba rodno osjetljivog, tj. diferenciranog jezika od velikog je značaja i predstavlja početak u postizanju rodne ravnopravnosti, jer jezik jeste, pored ostalog, i paradigma ideološke, društvene, ekonomske, zakonske i političke promjene i odnosa koji vladaju u društvu.

  • Page Range: 272-286
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian