BRIEF OUTLINE FOR REVIEW OF UNDERSTANDING CONCEPTS OF RACE AND GENDER IN THE WEST EUROPEAN SCIENCE Cover Image

KRATKA SKICA ZA PREGLED RAZUMEVANJA POJMOVA RASE I RODA U ZAPADNOEVROPSKOJ NAUCI
BRIEF OUTLINE FOR REVIEW OF UNDERSTANDING CONCEPTS OF RACE AND GENDER IN THE WEST EUROPEAN SCIENCE

Author(s): Marina N. Simić
Subject(s): History, Gender Studies, Recent History (1900 till today), Social Theory, 19th Century
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: outline; review; concepts; race; gender; west; europe; science;
Summary/Abstract: Upotreba pojma rase u naučnom i drugim javnim diskursima ima dugu i složenu istoriju, koju je teško jednolinijski ocrtati. Tumačenjem „prirode“ rasnih kategorija bave se mnoge discipline, od biologije i genetike do antropologije i politike. U ovom radu biće dat kratak pregled nekih od važnijih tumačenja pojma rase i njegovog preplitanja sa značenjima koja se pripisuju pojmovima pola i roda (muškog i ženskog) u zapadnoevropskoj nauci, s naglaskom na kritici koje su različite društvene nauke uputile raznim biologističkim i esencijalističkim shvatanjima ovog pojma.

  • Page Range: 246-257
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian