Reviews Cover Image

Osvrti, prikazi
Reviews

Author(s): Duško Radosavljević, Miloš Hrnjaz, Marina N. Simić, Obrad Savić
Subject(s): Review
Published by: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Summary/Abstract: Marina Simić: Studije kulture posle kulture / CULTURAL STUDIES AFTER CULTURE (Jelena Đorđević, Postkultura: uvod u studije kulture, Beograd, Clio, 2009) - 481 Duško Radosavljević: Ima li demokratije bez države / IS THERE DEMOCRACY WITHOUT STATE? (Država i demokratija,uredio Milan Podunavac, Službeni glasnik i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2010, str. 539) - 489 Obrad Savić: Poredak diskursa odgovornosti / ORDER OF DISCOURSE OF RESPONSIBILITY (Daša Duhaček, Breme našeg doba: Odgovornost i rasuđivanje u delu Hane Arent, Beogradski krug i Centar za ženske studije, Beograd, 2010) - 493 Miloš Hrnjaz: Ujedinjene nacije između moći i prava/ UNITED NATIONS BETWEEN POWER AND LAW (Obrad Račić, Ujedinjene nacije između moći i prava, Službeni glasnik, Fakul-tet političkih nauka, Beograd 2010) - 497

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 04
  • Page Range: 479-501
  • Page Count: 23
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode