MATRIARCHY Cover Image

MATRIJARHAT
MATRIARCHY

Author(s): Merisa Jašarević
Subject(s): Language and Literature Studies, Gender Studies, Semantics, Social Theory
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: matriarchy; term;
Summary/Abstract: Riječ matrijarhat potiče od latinske riječi mater-majka i grčke arhein-vladati. Matrijarhat označava društveno uređenje u kojem su žene imale vlasti, i u kojem se porijeklo djece i nasljedno pravo određuju po ženskoj liniji. Suprotan pojma matrijarhatu je patrijarhat.