CULTURE Cover Image

KULTURA
CULTURE

Author(s): Delila Hasanbegović
Subject(s): Gender Studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Social Theory
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: culture; cultural studies; women; feminism; popular culture; critic;
Summary/Abstract: Da bismo uopće definirali kulturu, odnosno da bismo bolje razumjeli bogatstvo i varijacije kulture, neophodno se osvrnuti na kulturološke studije koje kulturu vijekovima pokušavaju definirati i uobličiti. To svakako nije jednostavan posao, imajući u vidu da kultura ima mnoštvo značenja. U ovom radu neće biti data detaljna analiza različitih aspekata tih studija (teorijskog, političkog, empirijskog), a ni mnogobrojnih autora_ica koji_e su pokušavali_e kulturu svrstati u određeni kontekst i značenje, već će ukratko u ovom dijelu biti ponuđeni osvrti na osnovna pitanja i koncepte kulture.