FOREWORD Cover Image

PREDGOVOR
FOREWORD

Author(s): Arijana Aganović, Saša Gavrić
Subject(s): Politics, Governance, Government/Political systems, Evaluation research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: political participation; BiH; foreword;
Summary/Abstract: Ova publikacija je rezultat rada Sarajevskog otvorenog centra i saradnika/ca koji/e su sudjelovali/e na prvoj Akademiji političkog liderstva, održanoj od 29. juna do 5. jula 2012. godine u Sarajevu, a koju je organizovao Sarajevski otvoreni centar uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Akademija je okupila mlade ljude koji dolaze iz različitih političkih stranaka i nevladinih organizacija u BiH. Cilj Akademije političkog liderstva jeste jačanje kapaciteta mladih ljudi koji se žele aktivno baviti politikom i sudjelovati u procesima donošenja odluka.

  • Page Range: 7-8
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian