EQUALITY AS A PREREQUISITE FOR THE SURVIVAL OF STATE AND SOCIETY Cover Image

JEDNAKOST KAO PREDUVJET OPSTANKA DRŽAVE I DRUŠTVA
EQUALITY AS A PREREQUISITE FOR THE SURVIVAL OF STATE AND SOCIETY

Author(s): Tvrtko Milović
Subject(s): Sociology, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: equality; survival; state; society; Dayton accords;
Summary/Abstract: Rat na etničkoj osnovi u BiH završen je etničkom podjelom zemlje u Daytonu. Kako bi se sistem etničke podjele zemlje održao, odnosno kako bi se spriječila integracija zemlje, političke elite primorane su nakon rata podržati etničku diskriminaciju. Etnička diskriminacija ostala je najsnažniji i najdominantniji način održanja etničke podijeljenosti zemlje, odnosno separacije njenih javnosti. Rascjepkane javnosti impotentne su za bilo kakvu socijalnu reakciju na stanje u društvu. Odatle interes politike za upravo ovakvom javnošću.

  • Page Range: 9-12
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian