PANEL II: Challenges of effective Democratic Control and Parliamentary Supervision of the Defense Sector Cover Image

PANEL II: Sfidat për një kontroll efektiv demokratik dhe mbikëqyrja parlamentare në sektorin e mbrojtjes
PANEL II: Challenges of effective Democratic Control and Parliamentary Supervision of the Defense Sector

Author(s): Leonard Demi, Walter Kolbow, Arjan Dyrmishi
Subject(s): Civil Society, Military policy
Published by: IDM – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim

  • Page Range: 66-88
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2009
  • Language: Albanian